Alle penger som kommer inn, fra gaver eller dugnader, går til Skrim ungdomsskole sin toleransereise i 2010. Dette er i henhold til uttalelser fra Kongsberg Kommune og Buskerud Fylkeskommune etter en sak på Vestsiden ungdomsskole. Svaret var da at "... penger som er samlet inn ved dugnader og gaver tilhører klassen, ikke den enkelte elev”. Pengene er med andre ord ikke den enkeltes «egenandel» som kan hentes ut igjen dersom eleven likevel ikke skal være med. Se flere detaljer i dokumentene Fil Buskerud fylkeskommune ang dugnad og Fil Kongsberg kommune ang dugnad.

Det er lov å være kreativ - finne på dugnader selv, men informer oss i foreldrekomitéen om det dere tenker å gjøre. Vi er ikke vrange eller er kontroll-freaker, men vi som gruppe må være koordinert. Det er 28 som har sagt at de kan stille på dugnader (dvs resten ønsker heller å bidra med en økonomisk gave til turen)


Seljordfestivalen og Countryfestivalen

Status: Gjennomført 7/7 på Seljordfestivalen og 31/7 på Countryfestivalen.

Da er også dugnaden på Countryfestivalen overstått og de har forhåpentligvis sovet ut litt - flott innsats av Ruth, Ingunn, Kathrine og Tor. Vakten var mellom kl. 18 og 03. Hjemlengselen var nok stor for ingen benyttet seg av tilbud om overnatting, de kjørte hjem etter at jobben var utført. De har gitt oss følgende tilbakemelding:
"Vi var en del av et lag på 8 stk. Vi + 4 ungdommer på rundt 20 år som hadde styringen på oss. Vi laget mat og serverte. De hentet varer og fylte etter. Tor var grillsjef. Det var ikke få hamurgere som han stekte! Vi andre hadde nok med å klargjøre de bakte potetene, pølseservering og passet kassa. Lurer på hvor mye vi solgte for? Det var jevn tilstrømning av kunder, men i fra kl. 22-02.30 var det FRYKTELIG mye å gjøre. Da ble det for få pauser. Vi fikk sett og hørt en halvtime på Hellbillies, men Carline Carter fikk vi kun anledning til å høre ... da gikk det i ett med salget!
Det var god stemning på festivalen og vi var fornøyd, men slitne når vi var vel hjemme igjen! Vi jobbet godt i lag, og replikkene satt løst.
"

Dugnad på Seljordfestivalen er vel utført - flott innsats av Hilde, Ole og AndersDe har rapport at det gikk bra og at det var mer enn nok å gjøre. Festivalen hadde tydeligvis ikke registrert navnene, kun Skrim Ungdomsskole. Oppgavene ble derfor litt tilfeldig i starten - etterhvert innsjekking. De sto på fra 8 til litt over 20. Stor trafikk, mye kø, masse å gjøre, men mye ståing. Det "tæra" på rygg og føtter, men de er rapportert frisk og rask igjen :)


Les hele saken >>

Lotteri

Status: Avsluttet umiddelbart som følge av vedtak i Lotteritilsynet.

Vi satte i gang og sendte inn melding om lotteri til Lotteritilsynet, slik vi skulle - Fil Melding til Lotteritilsynet om smålotteri. Dessverre fikk vi tilbake et vedtak fra Lotteritilsynet om at vi ikke fikk holde smålotteri - Fil Lotteritilsynets vedtak. Det er beklagelig, men dette var det ikke mulig å forutse før meldingen til Lotteritilsynet var sendt inn. Vi fulgte bare gjeldende lover og regler.

Vi har sendt inn en klage på dette vedtaket - Fil Klage på Lotteriets vedtak. Vi får heller ikke lov å selge lodd mens klagen behandles. Slike klager kan ta fra 1 mnd til 6 mnd og da blir det for sent for oss. Vi har derfor måtte avslutte dette opplegget.


Flyttedugnad for FMC

Status: Gjennomført 18.-20. mars. Cool 

Vi var så heldige å bli invitert med 8. klassene på flyttedugnad for FMC når de flyttet inn i sitt nye kontorbygg Midgard. Flott innsats av de 20 som stilte opp og gjorde jobben (det ryktes om hard jobbing) - stor takk til disse.

Vi har fått registrert 136,5 timers jobb, og tjent ca 14.000 på innsatsen vår, og det er veldig bra!!


Ekstra mat til kantina på skolen

Status: Gjennomført vår-sommer.

Lærere og elever på 9. klassetrinn jobber daglig dugnad i skolens kantine. Overskuddet herfra sponser Toleransereisen for disse elevene. Dette var et spleiselag hvor alle elever/foreldre bidro med ekstra mat til kantina en gang i løpet av vårparten for å øke overskuddet. Foreldrekomitéen satte opp en liste med hvem som skulle bidra til hvilken tid - og forslag til hva bidraget kunne være. Rapporter fra skolen sier at dette ble en bra innsats fra oss. 

Vi har blitt enige med skolen om at Toleransereise 2010 tildeles 50.000 av overskuddet, og at skolen bruker resten på en teatertur i Oslo i løpet av 10. klasse.