Utgifter

Turen koster 4780 kr pr reisende. Det er 59 elever, 6 lærere og 10 foreldre på tur. Det er også noen tillegg for slikt som ikke fullt utnyttet lugar/rom, etc. Totalt koster turen 323.980 kr. Skolen forskutterte depositumet i januar, og siste rest ble betalt i august.

De foreldrene som blir med på turen dekker sine utgifter. Kongsberg Kommune betaler alle utgifter for lærerne, samt sponser hver elev med en viss sum penger. Vi kan dermed fokusere på resterende av elevenes utgifter, som utgjør 125.260 kr. Vi bør i tillegg ha en reisereserve på 20.000 kr for ev. uforutsette utgifter.

Avtalen vi har med skolen er at de betaler hele regningen til Aktive Fredsreiser ved forfall, og så overfører vi penger til skolen litt i etterkant. 


Inntekter

Hver elev har så langt blitt sponset med 2850 kr, bl.a. av Kongsberg Kommune. Resten må finansieres med dugnader og gaver, totalt ca 146.000 kr eller ca 2500 pr elev (inkl. reisereserve). Gjenstående sum kryper nedover som følge av:

 • 50.000 kr - Overskudd fra kantina
 •    2.715 kr - Kaffe og kakesalg på foreldremøte
 •   5.000 kr - Folk og Forsvar sponser turen
 •  16.230 kr - Flytting for FMC
 • 45.330 kr - Verving av Støttespillere
 •   8.200 kr - Dugnad Seljordfestivalene
 •  Resten kr - Gaver

Vi kom dessverre ikke økonomisk i mål med de aktivitene vi har gjennomført. Det ble den 1. juli sendt ut "gavebrev" til hver og en av oss - elektronisk for de som har oppgitt e-post adresse og brev til de andre. Dette brevet ga en status på økonomien for turen, listet opp hva den enkelte har bidratt med og dermed hvilken "forventning" det som følge av dette er til størrelse på gaven. Brevet forklarer også hvordan gaven skal betales inn på vår reisekonto.  For å se et eksempel på brevet: Fil Eksempel på brev. Kunnskapsdepartementet sier at gaver og andre bidrag må være frivillige for at dette ikke skal komme i konflikt med retten til gratis grunnskoleopplæring, og det gjelder selvsagt for denne gaven også. 


Dagens økonomiske status

Vi har følgende pengebinge i Sparebank 1 Buskerud-Vestfold: Kontoeier: Svein Ole Grønli, og nummer 2291.17.37438

Statusen nå er:

 • Vi har penger nok på denne kontoen til at vi er i stand til å betale vårt bidrag til Toleransereisen, dvs. litt over 125.000 kr. 
 • Vi har også oppnådd en liten reisereserve.
 • Et par ververe har enda ikke betalt inn pengebeløpet som er anskaffet. 
 • Mange har betalt inn pengegave til turen.
 • Overskudd etter verving av støttespillere er klart etter at utgiftene er avklart, se oppdatert sum under Inntekter.
 • Vi har fått etterbetalt noen ekstra penger etter flyttingen for FMC, se oppdatert sum under Inntekter. Vi hadde mottatt for lite.
 • Penger fra Folk og Forsvar har ankommet kontoen.
 • Penger fra dugnadene på Seljord- og Country-festivalen har ankommet kontoen, se oppdatert sum under Inntekter.
 • Alle foreldrene som skal være med på turen har betalt.