Det er mange stiftelser / legater / fond i Norge som tilbyr økonomisk støtte til personer, foreninger, prosjekter, etc. Vi har søkt om økonomisk støtte fra de som er listet under. Her er et Fil Eksempel på søknad

 1. Stiftelsen Thomas Fearnley Heddy og Nils Astrup
 2. Folk og Forsvar bidrar med 5000 kr Laughing til vår Toleransereise. Forutsetningen er at de får holde et foredrag i forkant av reisen. Dette er avklart med skolen.
 3. Jørgen F. Bonnevie Ringnes’ minnefond
 4. Sigval Bergesen d.y. og Hustru Nanki´s Almennyttige Stiftelse - avslag Frown
 5. O.Kavli og Knut Kavlis almennyttige fond - avslag Frown
 6. Stiftelsen Kultur Mot Rasisme
 7. Sparebankstiftelsen DnB NOR - avslag Frown
 8. Kongsberg Menighetsråd - avslag Frown
 9. Kongsberg Diakonat - avslag Frown
 10. Helle Bennetts Allmennyttige fond
 11. Stiftelsen Laila og Gunnar Schjelderups stipendie og gavefond
 12. Marit Nathalie Thomes Stiftelse
 13. Hans Herman Horns Stiftelse
 14. Hans Thomas Grams Stiftelse
 15. Stiftelsen Benjamins Minnefond - avslag Frown
 16. Kongsberg Gruppens Gavefond 2010 - avslag Frown
 17. Anders Sveaas’ Allmennyttige Fond
 18. Annette og Ragnar Stoud Platous Stiftelse