Her kommer det etterhvert litt forskjellig informasjon som vi ønsker å gjøre tilgjengelig, f.eks. referat fra møter.

26/8 2010 Foreldremøte

Skolen inviterte alle foreldrene til møte torsdag 26. august.

Først var det fellesmøte i skolens aula, hvor det ble gitt praktiske opplysninger om Toleransereisen:

Deretter var det en del tema som ikke var relatert til Toleransereisen. Mandag 25 oktober 2010 blir det møte for foresatte i regi av rådgiver Kristin Holberg kl. 18.30 i skolens aula. Til denne får alle en skriftlig invitasjon. Deretter var det klassevise møter - bl.a. med informasjon om timeplan og fag.


23/8 2010 Møte med foreldre som skal på tur

Skolen inviterte foreldre som skal være med på tur til møte, mandag 23. august kl.17.30. Temaet for møtet var foreldrenes oppgaver på Toleransereisen.

Foreldrene har ansvar for:

Husk ellers:


18/5 2010 Foreldremøte

Politiet var invitert for å snakke om rus og narkotika.
Følgende presentasjon ble i den anledning holdt i forhold til Toleransereisens status: Fil Presentasjon foreldremøte 18. mai 2010.


10/2 2010 Foreldremøte

Skolen kalte inn til foreldremøte onsdag 10. februar 2010. Det var litt forskjellig på agendaen, men en av hovedsakene var Toleransereisen. Skolen v/Per-Morten viste endel bilder fra en tidligere tur. Vi i foreldrekomitéen presenterte følgende informasjon: Fil Presentasjon foreldremøte februar 2010

Salg av kaffe og kaker innbrakte imponerende 2700 kr i reisekassa. En stor takk til de som ordnet dette.


Januar 2010 Informasjonsskriv

Før foreldremøtet i uke 6/2010 ga vi i foreldrekomitéen ut dette skrivet: Fil Informasjonsskriv januar 2010. Vi ba om tilbakemelding, og dette er status pr. 20. februar 2010: