Status: Vinnere av basarene trukketWink 

For å skaffe penger til Toleransereisen vervet vi Støttespillere. Å bli en Støttespiller kostet 5 kr uten andre forpliktelser. Det var lov å registrere seg som Støttespiller flere ganger. Vi anbefalte våre Støttespillere å registrere seg med navn og telefonnummer. Som takk for støtten holdt vi nemlig gratisbasar i fbm et foreldremøte før turen.

Det var 56 bøker i omløp for å verve Støttespillere. Hver av disse inneholdt plass til 500 registreringer. Maks antall registreringer var dermed 28.000. Verveperioden var fra 4. mai til 20. juni 2010.

Målet med vervekampanjen var todelt. Den skaffet penger til turen slik at behovet for gaver fra hver enkelt av oss ble mindre. Det "aktiverte" også elevene våre slik at de forstår at det må en viss innsats til for at de skulle få dra på tur - utenom det skolefaglige.

Overskuddet ble ca. 40.000 kr, og det bør vi være fornøyd med. Noen utgifter har vi hatt, og de som vervet mange støttespillere skal premieres. Gevinstene er helt eller delvis sponset, eller kjøpt inn. Overskuddet ble «fordelt» likt mellom de ververne som registrerte minst 150 støttespillere. Dette innebærte at «forventet gave» til turen ble redusert.  


Trekning av gratisbasaren

Trekning av gratisbasaren fant sted 26/8-2010, på foreldremøtet for 10. klassene ved Skrim Ungdomsskole. Følgende tabell viser hvem som var de heldige vinnere av gevinstene:

 Nummer  Gevinst  Bok nr  Lodd nr  Vinner 
 1  iPod Touch 8GB  47  102  Ruth Kjørstad
 2  iPod Nano 8GB  29  69  Ragnar Larsen
 3  Gavekort 1000 kr, Stortorvet  2  113  Karl Bergseth
 4  Gavekort 1000 kr, Stortorvet  42  265  Aud Karin Eriksen
 5  Gavekort 1000 kr, G-Sport  19  16  Wenche Halland
 6  Gavekort 500 kr, Stortorvet  39  30  Anne Lise Bekken
 7  Matvarer for 500 kr, Meny Stortorvet  54  33  Anne Gro Stangeland
 8  Gavekort 500 kr, Meny Steglet  11  202  Øyvind Myhre
 9  Gavekort 500 kr, ICA Supermarked Berja  55  80  Johnny Sivertsen
 10  Sport 1 dagstursekk  20  93  Odd Harry Omholdt
 11  Sport 1 dagstursekk  24  4  Åsmund Frogner
 12  Fruktkurv, Asiabutikken  4  80  Erling Bakken
 13  Fruktkurv, Kiwi Skollenborg  42  151  Hanne Toril Tøien
 14  Gavekort på pizza, Jonas B. Gundersen  39  65  Ronny Stangeland

 

Alle gevinstene er nå utlevert.


Trekning av internbasaren

Trekning av internbasaren fant sted den 26/8-2010, på foreldremøtet for 10. klassene ved Skrim Ungdomsskole. Følgende tabell viser hvilke elever som var de heldige vinnere av gevinstene. 

Numme  Gevinst  Bok nr  Vinner
 1  iPod Touch 8GB  12  Jostein Næss
 2  Dunvest fra skilandslaget  40  Arne Magnus Bollerud Brenna