"Påsan" - tidsvitne med lokal tilhørighet

Gunnar Foldvik fra Brunlanes i Vestfold var tidsvitne datirsdagen ble avsluttet med temakveld. Foldvik gikk under navnet ”Påsan” og var selv aldri fange i Tyskland. Han fortalte levende og ledig om episoder han hadde opplevd under krigen, godt ispedd anekdoter og pussige opptrinn han hadde vært med på. For oss fra Sandsvær var det artig at Foldvik refererte til flere steder i vårt nærområde som åsted for episoder han selv eller andre i hans nærmeste krets hadde opplevd.

Foldvik hadde flere oppdrag under krigen. Viktigst var kanskje hans medvirkning til å hjelpe nordmenn og andre – blant annet russiskefanger – å komme seg til England eller Sverige. Han hadde også som fast jobb å frakte mikrofilmer av forsvarsverk som tyskerne anla i Norge til et angitt leveringssted, og han fikk aldri vite hvem som brakte filmene videre.

”Påsan” påpekte også at de fleste tyskere i Norge var ordentlige og høflige. De hadde helt andre ønsker for livet enn å holde stand i ”Festung Norwegen”.

Han fortalte også om hvordan de gjorde sitt beste for å gjøre livet surt for sin tyskvennlige lærer etter at den ”ordentlige” læreren var blitt deportert.

Til slutt reflekterte ”Påsan” litt over om vi har lært noe av hendelsene i uttryddingsleirene. Når en tenker på hva Stalin, Mao og Pol Pot med flere har gjort mot menneskeheten, skulle en tro at vi ikke har lært det vi burde.

Derfor er "Toleransereisene” så viktige. Gjennom disse opplever vi ved selvsyn hva som faktisk skjedde, og vi investerer i framtiden ved å lære ungdommene å ta vare på hverandre.

 

Gunnar Foldvik, alias "Påsan", fortalte engasjerende om sine opplevelser fra krigen i Norge 

Legg igjen en kommentar

Navn
Kommentar
Kode